10 důvodů, proč omezit nepořádek ve svém životě

Nepořádek je často víc než jen nevinný přihlížející v našich domovech. Vždy je to určitá zátěž, rozptýlení, překážka či omezení. 

A to není jen o fyzickém prostoru, který nepořádek zabírá. Nepořádek představuje více – promarněné příležitosti, plýtvání zdroji, neúmyslná rozhodnutí a hlavně odklon od života, který bychom mohli žít.

Zejména v dnešní době, kdy je hromadění věcí často mylně považováno za úspěch, je důležité se zastavit a zamyslet nad dopadem našeho majetku na náš klid. 

1. Každá věc, kterou vlastníme, nám bere určitou energii

Každá věc, kterou vlastníme, zabírá fyzický prostor v našem domě a duševní prostor v naší mysli. Každá věc je něco, na co musíme myslet a starat se o ni. Jednotlivě není každá položka nic moc, ale dohromady je to pěkný balíček.

2. Každá přebytečná věc omezuje náš potenciál

Naše nejcennější zdroje – čas, peníze, energie – investované do nepotřebných věcí jsou zdroje, které mohly být (a stále mohou být) přesměrovány do splnění našich snů a podpoření našich vášní. Odstranění nepořádku otevírá cestu k plnohodnotnějšímu životu.

3. Nepořádek způsobuje vizuální zahlcení

Stejně jako vaše ucho vysílá elektrické signály do vašeho mozku, když je zvuk, naše oči neustále posílají elektrické signály do vašeho mozku, když máme kolem sebe vizuální podněty. Čím více fyzického nepořádku nás obklopuje, tím více „vizuálního hluku“ zažíváme. Čisté prostředí podporuje klidnější, bystřejší a soustředěnější mysl.

4. Nepořádek představuje odložená rozhodnutí.

Hromadění nepořádku často pramení z naší neochoty se rozhodovat. Dovolujeme, aby se naše prostory zaplnily, protože se neumíme rozhodnout a nejednáme. Pokud svůj prostor vyčistíme, staneme se také rozhodnější, budeme přesně vědět, co chceme, a také budeme cílevědomější.

5. Zbavte se všeho, co nechcete.

Odstraněním nepodstatných věcí vytvoříme prostor pro nové příležitosti, vztahy a zkušenosti. Pokud potřebujete ve svém životě změnu, zbavte se věcí, které nechcete. Zjistíte, že vám to uvolní cestu k zcela novému životu. A rychleji, než se zdá.

6. Domov jako zdroj odpočinku, nikoli frustrace a stresu.

Náš domov je odrazový můstek do světa. Měl by být lékem na stres, ne jeho příčinou. Je tedy nutné si vytvořit domov jako místo pro klid, odpočinek a restart. A takové místo je bez nepořádku. 

7. Děti se učí rychle

Je celkem jedno, co říkáme, důležité je, jak žijeme, co máme kolem sebe a jaká rozhodnutí děláme. Děti nás pozorují a kopírují. Naše rozhodnutí utvářejí chápání budoucí generace jak pro vlastní naplnění, tak pro to, jak žít.

8. Vděčnost za to, co zůstává

Když odstraníme položky, které nepotřebujeme, naše vděčnost za věci, které se rozhodneme ponechat, vzroste. Budeme si jich více vážit, protože si budeme uvědomovat jejich hodnotu a to, že jsme si vědomě vybrali. 

9. Posílení odolnosti vůči konzumnímu světu

Abychom mohli odolat tomuto velkému spotřebnímu světu, je třeba uznat výhody minimalismu a vlastnění toho, co skutečně chci. Uznání výhod se potvrzuje tak, že to začneme žít.

10. Zasloužíte si to!

Rozhodnutí uklidit svůj domov a život je aktem sebeúcty a vlastní hodnoty. Dáváme tak najevo, že si zasloužíme žít život, jaký chceme žít – a jsme ochotni podniknout kroky nezbytné k jeho dosažení.

Není pochyb o tom, že každý z výše uvedených důvodů je dostatečně přesvědčivý, aby nás motivoval ke změně v našem životním nebo pracovním prostředí, pokud je to nutné.

Jste připraveni?

K jednoduššímu životu bez nepořádku a zbavení se toho, co nepotřebujete, tudy>>>

Komentáře
  1. Jana napsal:

    Skvělý článek! Tohle by se mělo učit i na základních školách 🙂

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.